Udruge Općine Sveta Marija u pripremi za radnu sezonu

Udruge Općine Sveta Marija u pripremi za radnu sezonu

Podijeli

Na području Općine Sveta Marija djeluje 18 udruga, za njih je u ovogodišnjem proračunu rezervirano oko 400 000 kuna. Najveći je broj sportskih udruga, a ostale su vezane za kulturu i civilno društvo. Dotacije za njihov kontinuirani rad odnose najveći dio namijenjenih sredstava, a koja se isplaćuju dva ili tri puta godišnje. S obzirom na situaciju, rad svih udruga se prilagođava, pa se tako i isplaćuju sredstva, koja su unaprijed planirana. Kapitalne investicije pak se rješavaju preko projekata, te određena udruga to odrađuje zajedno s Općinom. Uskoro se očekuje raspisivanje natječaja od strane Općine, kada će se udruge kandidirati sa svojim programima rada za ovu godinu.

Zinka Čižmešija

Podijeli