DONJA DUBRAVA Zimovalište za ribe

DONJA DUBRAVA Zimovalište za ribe

Podijeli

Već nekoliko godina za redom, dobravski ribiči SRD Štuka na kraju ribolovne sezone otvaraju zimovalište za ribe, kako bi se čim više očuvao riblji fond. Minule godine je voda Drave uz dobravsko šetalište poribljena sa 378 kilograma šarana, a održalo se na njihovoj ribolovnoj stazi niz natjecanja. Ribolovna staza proteže se od velikog donjodubravskog mosta do donjovidovskog uz kanal HE Dubrava, relacija je to duga oko dva kilometra. Predsjednik SRD Štuka Andrej Horvat rekao nam je da je ovu zimu fond ribe znatno smanjen u odnosu na minulu godinu i da je relacija zimovališta stalno pod kontrolom. Oscilacija vodostaja kroz minulu godinu bila je osjetna, pa je vodostaj konstantno bio niži, što je mogući uzrok smanjenom ribljem fondu, ili pak se riba jednostavno preselila nizvodno gdje je voda dublja – komentirali su ribiči Štuke. Zimovalište je na snazi do kraja ožujka kad počinje ribolovna sezona.

Zinka Čižmešija

Podijeli