AGLOMERACIJA DONJA DUBRAVA Radovi teku po planu i zamišljenom dinamikom

AGLOMERACIJA DONJA DUBRAVA Radovi teku po planu i zamišljenom dinamikom

Podijeli
Foto: eMedjimurje/Međimurske vode/Mladen Grubić

Radovi na Aglomeraciji Donja Dubrava teku po planu i zamišljenom dinamikom. Projekt se provodi kroz realizaciju šest komponenti. Predviđena je izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda na području Grada Preloga što uključuje Oporovec, Cirkovljan, Draškovec, Hemuševec i Čukovec, na području općine Sveta Marija uključujući i Donji Mihaljevec te na području općina Donji Vidovec, Donja Dubrava i Kotoriba. Na sustav javne odvodnje i pročišćavanja moći će se priključiti oko 3 600 domaćinstava. Sveukupno se predviđa izgradnja oko 65 kilometara gravitacijskih cjevovoda. S obzirom na to da se radovi odvijaju planiranom dinamikom, u pojasu državne i županijske ceste, te sukladno vrlo specifičnim zahtjevima samih gradilišta uz navedene ceste i u samim cestama, predviđeno je da se većina planiranih radova završi do kraja 2021. godine.

Podijeli