AEM: Svako treće dijete traži hranu koju je vidjelo na televiziji

AEM: Svako treće dijete traži hranu koju je vidjelo na televiziji

Podijeli
Foto: Unicef

Agencija za elektroničke medije predstavila je rezultate istraživanja o medijskim navikama djece, kao i o stavovima roditelja o izloženosti djece televizijskom oglašavanju hrane i pića čije se prekomjerno konzumiranje ne preporučuje. Ranije osnovana Radna skupina za oglašavanje prehrambenih proizvoda namijenjenih djeci za cilj je postavila definiranje jasnih kriterija za njihovo oglašavanje.

Istraživanje u kojem je sudjelovalo 806 ispitanika pokazalo je, među ostalim, da svako treće dijete traži hranu koju je vidjelo na televiziji, ali i da čak 45 posto roditelja kupuje traženu hranu. Roditelje najviše zabrinjava korištenje popularnih osoba u promicanju nezdrave hrane za djecu.

No, to nije jedini razlog za brigu, pojasnila je direktorica agencije The Newton Research Eurpe Bernarda Blažek.

“Točnost informacija koje se plasiraju vezano za prehrambenu kvalitetu proizvoda. Također postoji veliki broj zabrinutih ispitanika što se tiče količine nezdrave hrane koja se reklamira na televiziji u vrijeme kada djeca gledaju taj program.”

Krajnji je cilj radne skupine u kojoj, među ostalima, sudjeluje i Hrvatski zavod za javno zdravstvo, regulirati takvo oglašavanje putem sporazuma između svih sudionika na tržištu.

“Najbolji interes djeteta mora biti primarni cilj”, poručila je Maja Lang Morović iz službe za promicanje javnog zdravstva.

“Pokrenuli smo ovu suradnju da pojačamo tu regulativu i da pojačamo podršku zdravom odrastanju djece. Odrastanje u okruženju koje motivira na pravilne prehrambene odabire je nešto što će dugoročno imati pozitivan utjecaj na odabire i navike naše djece.”

Članica Vijeća za elektroničke medije Katija Kušec pojasnila je kako rezultati istraživanja nude okvir za izgradnju pravila ponašanja kada su u pitanju djeca, ali i oglašavanje onih proizvoda s viškom masti, soli, natrija i šećera. Očekuje li probleme?

“Naći će se tu balans i ne vidim veliku dubiozu ili neku posebnu problematiku.”

Podijeli