Uklonjeni cestovni uspornici na ulazu u Kotoribi

Uklonjeni cestovni uspornici na ulazu u Kotoribi

Podijeli

Županijska uprava za ceste uklonila je cestovne uspornike na ulazu u Kotoribu. Za veću sigurnost mještana, nedavno je postavljen semafor u Ulici kralja Tomislava pedesetak metara dalje od sada već uklonjenih uspornika, koji je preuzeo njihovu funkciju. Semafor je financiran sredstavima Županijske uprave za ceste.

Podijeli