Udruga Franak za MS: Sud EU donio je važnu presudu za hrvatske...

Udruga Franak za MS: Sud EU donio je važnu presudu za hrvatske potrošače

Podijeli

Sud EU donio je presudu u španjolskom predmetu koja je važna za sve potrošače koji su u Hrvatskoj konvertirali švicarski franak u euro, izvjestila je Udrga Franak. ‘‘Radi se o gotovo identičnom predmetu, iako nije ista ugovorna odredba u pitanje, ali meritum presude je važan za Hrvatsku‘‘ objasnio je za Media servis koordinator Ekonomsko-pravnog tima Udruge Franak, Goran Aleksić.

‘‘Zbog toga što je potrošač u tom španjolskom predmetu konvertirao ugovornu odredbu o kamati prije nego što je ona utvrđena ništetnom na sudu. U skladu s ovom presudom očekujem da će sud EU-a zauzeti isto stajalište i u našem predmetu i odlučiti da nakon konverzije, hrvatski potrošači koji su kontaktirali kredite, imaju pravo utvrđivati ništetnost i valutne klauzule i ugovora te na temelju toga zahjevati obeštećenje.‘‘

Podijeli