U EU na snagu stupila zabrana plastičnih predmeta za jednokratnu uporabu, Hrvatska...

U EU na snagu stupila zabrana plastičnih predmeta za jednokratnu uporabu, Hrvatska kasni sa provedbom

Podijeli

Europska unija i dalje se bori protiv onečišćenja plastikom. Kako bi se smanjio plastični otpad kojeg proizvodimo, direktiva kojom se zabranjuju određeni plastični predmeti za jednokratnu uporabu usvojena je prije dvije godine, a danas je stupila u snagu u zemljama članicama. Nažalost, to ne vrijedi i za Hrvatsku. Novi zakon tek je prošao prvo čitanje u Saboru.
Iako bi Hrvatska trebala podržati EU u nastojanjima da smanji gomilanje plastike, zbog kašnjenja s prenošenjem EU direktive u nacionalno zakonodavstvo, to se neće dogoditi uskoro. Europarlamentarka Biljana Borzan za Media servis je istaknula kako nije iznenađena, s obzirom na činjenicu da često kasnimo s donošenjem pojedinih zakona.

“Neke države članice su napravile još i dodatno svoje nacionalne zakone kojima su omogućile da ona plastika koja se nalazi u trgovinama u ovom trenutku, da se još može prodavati nakon 3. srpnja, dok se osnovne zalihe ne potroše do kraja. No, mi još nemamo ni ovaj osnovni zakon, a kamoli dodatne zakone kojima bismo regulirali ovakav problem.”Poražavajući je podatak da plastični predmeti za jednokratnu uporabu čine 50% smeća na plažama. Stoga predstavljaju ozbiljnu opasnost za morske ekosustave, biološku raznolikost, kao i zdravlje ljudi.

“Ako ovim tempom nastavimo bacati plastiku u okoliš, do 2050. godine u morima će biti više plastike nego ribe. Danas je možda već i kasno, no u svakom slučaju treba nekako krenuti. U cijeloj provedbi najvažniji će biti građani, da prihvate ove promjene.” Borzan se nada da će Hrvatska u što skorijem roku donijeti zakon jer Europska unija ima stroge propise za kašnjenje.

“Prvi korak je kada Europska komisija Vladu upita zašto se zakasnilo i ukoliko objašnjenje nije adekvatno onda se ide na daljnje korake. Zadnji korak je naplata kazne po danu kašnjenja zakona. Iskreno, nadam se da ćemo u “fazi dopisivanja” s komisijom donijeti sve što treba, kako građani iz svojih džepova ne bi platiti to što Vlada na vrijeme ne radi određene prilagodbe europskim zakonima.” Ana Marija Mileusnić iz Zelene akcije za Media servis je istaknula kako Hrvatska konačno ima priliku poticati razvoj sustava za ponovnu uporabu kao rješenja za zagađenje jednokratnom plastikom.

“Bitno je uvesti ekonomske poticaje koji bi podržali ponovnu upotrebu, a to su i oporezivanja i učinkovita razlika u naknadama za ambalažu, kao i podrška svim projektima koji se tiču ponove uporabe. Trebalo bi i definirati pravo potrošača na ponovnu upotrebu.” “Svatko od nas već sada može doprinijeti pozitivnoj promjeni”, istaknula je Mileusnić i poslala poruku građanima.

“Da upotrebljavaju predmete za višekratnu upotrebu jer mi činimo sustav i već sada možemo napraviti promjenu i prije donošenja takvih politika.”

Podijeli