Treće izmjene i dopune PPU Općine Donja Dubrava

Treće izmjene i dopune PPU Općine Donja Dubrava

Podijeli

U vezi lll izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donja Dubrava, izvršen je javni uvid u predložene izmjene, dane su primjedbe izrađivaču, Zavodu za prostorno uređenje MŽ, te se trenutno čeka povratna informacija pročišćenog teksta, nakon čega će se izmjene naći na stolu općinskih vijećnika na sljedećoj sjednici OV – a.

Paralelno sa lll izmjenama i dopunama PPU Općine, izrađuju se i dva Urbanistička plana uređenja i to UPU turističke zone i UPU starog toka rijeke Drave. Potonja dva dokumenta očekuju se za raspravu tijekom ovog mjeseca, a donošenje planova do kraja ožujka ove godine.

Zinka Čižmešija

Podijeli