SVETI MARTIN NA MURI Donesena Odluka o komunalnoj naknadi

SVETI MARTIN NA MURI Donesena Odluka o komunalnoj naknadi

Podijeli

Općinsko vijeće Sveti Martin na Muri prije godišnjih odmora donijelo je Odluku o komunalnoj naknadi u kojoj se na početku pojašnjava što je njezina svrha. Novci prikupljeni od komunalne naknade koriste se za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, financiranje građenja i održavanja predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i komunalne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu općine i slično. Komunalna naknada plaća se za stambeni, poslovni i garažni prostor, te za građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti kao i za neizgrađeno građevinsko zemljište. Ovom odlukom određeni su koeficijenti namjene koji iznose od 1 do 8 zavisno o namjeni i djelatnosti te 0,5 posto za neizgrađeno građevinsko zemljište. Određena je i vrijednost boda komunalne naknade koja iznosi 2,90 kuna za kvadratni metar, a iznos komunalne naknade po kvadratnom metru površine nekretnine utvrđuje se množenjem koeficijenta zone, namjene i vrijednosti boda komunalne naknade. Ovom odlukom donijeta su i mjere ili pravila oslobođenja plaćanja komunalne naknade, koje može biti djelomično ili potpuno zavisno o statusu obveznika i namjene objekta, nekretnine i zemljišta.

Podijeli