Srednja škola Prelog održala edukaciju za kuharice na temu „Zdrava i kreativna...

Srednja škola Prelog održala edukaciju za kuharice na temu „Zdrava i kreativna prehrana u dječjem vrtiću“ u okviru projekta „Za obitelj“

Podijeli

Srednja škola Prelog održala je edukaciju za kuharice na temu „Zdrava i kreativna prehrana u dječjem vrtiću“ u okviru projekta „Za obitelj“ čiji je korisnik Grad Prelog, a financira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Edukaciju su polazile četiri kuharice iz dva dječja vrtića partnera, po dvije iz Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog i Dječjeg vrtića „Klinčec“ Donja Dubrava. Edukacija je trajala ukupno 40 sati raspoređenih u dva dijela. Kroz teorijski dio kuharice su saznale sve o zdravoj prehrani u dječjim vrtićima te kako istu pripremiti na kreativan način, dok su u praktičnom dijelu kuharice pripremale zdrave i kvalitetne obroke na kreativan i maštovit način, primjeren djeci rane i predškolske dobi. Po završetku edukacije svakoj polaznici izdana je i potvrda o sudjelovanju. Edukacija za kuharice „Zdrava i kreativna prehrana u dječjem vrtiću“ dio je edukacija koje se provode u sklopu aktivnosti „Edukacije i programi osposobljavanja radi jačanja kapaciteta stručnjaka i kuharica“, a kojima se, uz uvođenje usluge produljenog boravka i smjenskog rada za veći broj djece, zapošljavanje odgojitelja, tehničkog osoblja i stručnih suradnika te nabavu opreme, nastoji osigurati unaprjeđenje usluga u 5 vrtića partnera projekta “Za obitelj” na području Međimurske županije.

Podijeli