Sanacija poljskih putova u Donjoj Dubravi

Sanacija poljskih putova u Donjoj Dubravi

Podijeli

U proračun Općine Donja Dubrava od komunalne naknade godišnje se namakne oko 280 000 kuna, a jedna od stavki koja se financira iz te naknade je i sanacija poljskih putova na području katastarske  općine Donja Dubrava, kojih ima oko 50 – tak kilometara. Budući da su već sanirane određene prioritetne lokacije, sanacija je izvršena šljunkom koji je bio deponiran sa trenutnih radilišta u mjestu, a tiče se iskopa za mjesnu kanalizacijsku mrežu.

Sa 150 kubnih metara sanirani su poljski putovi, najvećim dijelom na lokaciji Pažuta, a i na dijelovima gdje je poljoprivredno zemljište u zakupu i na prodaju. Deponirani materijal bio je na obližnjoj lokaciji u blizini, sa koje se šljunak razvozio na potrebna mjesta i odmah po navozu cesta je bila dodatno uređena. Radove su izvršili aktualni poljoprivredni proizvođači prema dogovoru i prema prioritetima.

Zinka Čižmešija

Podijeli