Prijedlog kandidata za imenovanje predsjednika i članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Prijedlog kandidata za imenovanje predsjednika i članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Podijeli

Međimurska županija produžila je rok za Prijedlog kandidata za imenovanje predsjednika i članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova. S obzirom na to da za imenovanje Povjerenstva nije pristigao niti jedan prijedlog iz kategorije predstavnika nevladinih udruga i nezavisnih stručnjaka čija je djelatnost vezana uz promicanje ravnopravnosti spolova i predstavnika medija, dok iz redova vijećnika nije pristigao dovoljan broj prijedloga, rok za dostavu produžen je do 3. prosinca. Podsjećamo da je Povjerenstvo ustrojeno kao savjetodavno tijelo Županijske skupštine radi provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova. Povjerenstvo ima određen djelokrug rada, a odnosi se na suradnju s gradskim i općinskim povjerenstvima te odborima za ravnopravnost spolova; poduzimanje aktivnosti vezanih uz unapređivanje društvenog položaja žena te provođenje kampanje s ciljem povećanja zastupljenosti žena na mjestima gdje se odlučuje o pitanjima njihovog položaja; praćenje razine ostvarivanja prava građana na zdravstvenu zaštitu s posebnim osvrtom na preventivnu zaštitu zdravlja žena; praćenje podataka koji se odnose na nasilje u obitelji i povezivanje s odgovarajućim ustanovama; poticanje izrade i analize relevantnih statističkih podataka kojima se omogućuje praćenje ostvarenja ravnopravnosti spolova u Međimurskoj županiji; upoznavanje Županijske skupštine o svom radu kroz izradu programa i izvješća; suradnja s Uredom za ravnopravnost spolova Vlade i Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske te obavljanje i drugih poslova u cilju promicanja ravnopravnosti spolova sukladno važećim propisima.

Podijeli