POSKUPLJENJE USLUGA GKP Pre-kom najavio nove cijene javne usluge sakupljanja otpada

POSKUPLJENJE USLUGA GKP Pre-kom najavio nove cijene javne usluge sakupljanja otpada

Podijeli

Iz GKP Pre-kom Prelog stiže obavijest da od 1. rujna 2019. godine dolazi do promjene cijena javne usluge sakupljanja otpada.

– Nažalost, zbog rasta troškova odlaganja za preko 40%, rasta troška obrade i zbrinjavanja plastike preko 65%, pada prihod od prodaje papira za preko 30%, također rastu troškovi goriva, servisa vozila, zaštite na radu odnosno svi ulazni troškovi, uz to cijena rada u stalnom je porastu. Poskupljenje za kućanstva iznosi između 5,5 – 7% odnosno cca 2,00 – 4,00 kn uz jednu primopredaju MKO mjesečno, ovisno o volumenu ugovorenih spremnika – kažu u Pre-komu.

Uz navedene promjene cijene, više se neće besplatno dijeliti 50 litara supstrata godišnje, dok će s 1. siječnjem 2020. doći do promjene preuzimanja glomaznog otpada na način da korisnici sa smeđim kantama i dalje mogu predati 8m3 (glomaznog otpada i granja), ali neće više moći količinu za granje zamijeniti za glomazni otpad zbog izuzetno velikih troškova obrade glomaznog otpada, no moći će i dalje mijenjati količinu glomaznog otpada za granje.

– Napominjemo da se broj primopredaja ni jedne vrste otpada ne smanjuje, odnosno svake godine ispred svakog korisnika dolazi 101 vozilo Pre-koma. Ukupnu cijenu usluge definirate sami s obzirom da se cijena mijenja na temelju broja primopredaja miješanog komunalnog otpada. Vaši i naši rezultati u odvajanju otpada su najbolji u RH, količine odloženog miješanog komunalnog otpada blago padaju, dok količine korisnog otpada značajno rastu, a time se štitimo od većih udara na cijene javne usluge. Naglašavamo da i s ovim poskupljenjem naše cijene će i dalje ostati među najnižima u okolici, ali i u cijeloj Hrvatskoj uz najveći opseg usluge uključene u cijenu- poručuju iz preloške tvrtke.

Podijeli