Ove subote ‘Zelena čistka’ na području Grada Čakovca

Ove subote ‘Zelena čistka’ na području Grada Čakovca

Podijeli

Na području Grada Čakovca u subotu se održava akcija „Zelena čistka“. Provodit će se na cijelom administrativnom području Grada, a čistit će se otpad koji su neodgovorni pojedinci ostavili u šumarcima, na livadama, oranicama i pored poljskih puteva. Akcija započinje u 9, a trajat će do 12 sati. U akciju se mogu uključiti udruge koje djeluju na našem području te svi pojedinci kojima je stalo do čistog okoliša. U dogovoru s Komunalnim redarstvom Grada Čakovca i Gradskim komunalnim poduzećem „Čakom“, čistit će se sljedeće površine: nelegalna deponija u Krištanovcu, okoliš romskog naselja u Kuršancu, teren oko odlagališta otpada u Totovcu, poljski putevi između Novog Sela Rok i Mačkovca te Novog Sela Rok i Mihovljana, koridor Ulice Dragutina Domjanića u Čakovcu, šumarak između Savske Vesi i Totovca, željeznička pruga u Čakovcu, od Glavnog kolodvora do Gradskog groblja te derivacijski kanal od Kuršanca do Novog Sela na Dravi. Lokacije će na kraju akcije obići djelatnici Čakoma, prikupiti, popisati vreće i izvagati sakupljeni otpad. Udruge mogu potrebni materijal, odnosno vreće i rukavice, podići u Gradskoj upravi u četvrtak i petak od 9 do 14 sati, dok će svaki koordinator za svoje područje osigurati dovoljan broj vreća i rukavica. Pozivaju se udruge i građani da se u akciju uključe u što većem broju.

Podijeli