Orehovica: Sanacija poljskih puteva

Orehovica: Sanacija poljskih puteva

Podijeli
Foto: Dino Varošanec

Općina Orehovica kontinuirano radi na sanaciji poljskih puteva, posebno svaku godinu prije ili poslije aktivne poljoprivredne sezone. Ovu godinu još su u travnju, provedenim postupkom javne nabave ovi radovi povjereni tvrtki Reciklaža Mišić d. o. o. Svaki put na redu je druga udarna lokacija, a ovaj put sporadično dionica koja se proteže naseljem Orehovica i Vularija. Radovi obuhvaćaju sve faze sanacije, od navoza materije do kompletnog uređenja spomenute dionice.

Zinka Čižmešija

Podijeli