OPĆINA DONJA DUBRAVA Poziv za prijavu ljuka, lukovica i sjemenja

OPĆINA DONJA DUBRAVA Poziv za prijavu ljuka, lukovica i sjemenja

Podijeli

Na temelju donesene Deklaracije o očuvanju i zaštiti „Dobravskog ljuka“ iz Općine Donja Dubrava oglasili su se temeljem predstojećeg događaja koji je u pripremi, a to su Dani dobravskog ljuka kao dio partnerskog projekta, znači općinski načelnik raspisao je POZIVza prijavu količine ljuka, lukovica i sjemenja. Sukladno zaključku Povjerenstva za provedbu Deklaracije o očuvanju i zaštiti „Dobravskog ljuka“, pozivaju se svi mještani Donje Dubrave koji proizvode sjeme, lukovice ili Dobravski ljuk, da količine prijave u ured Općine, najkasnije do 16.08.2021. godine. Prijava će se vršiti na Prijavnom listu za potporu proizvodnje „Dobravskog ljuka“ u 2021. godini. Prijavni list koji treba ispuniti nalazi se u sklopu ovog Poziva ili se isti može podići i ispuniti u uredu Općine. Nakon utvrđivanja količina (ljuka, lukovica i sjemena), odredit će se iznos za poticaj sa ciljem povećanja proizvodnje, kaže se u pozivu načelnika Varge.

Zinka Čižmešija

Podijeli