Općina Donja Dubrava: Financiranje programa i projekata u 2021. godini

Općina Donja Dubrava: Financiranje programa i projekata u 2021. godini

Podijeli

Ovom Odlukom utvrđuju se iznosi financijskih sredstava za programe udruga koje su se javile na Javni natječaj Općine Donja Dubrava za financiranje programa i projekata koje provode udruge, sredstvima iz proračuna Općine Donja Dubrava

160.000 kuna rezervirano je za programe i projekte sportskih udruga, 60.000 kuna za programe i projekte udruga u kulturi te 60.000 za programe i projekte ostalih udruga. S obzirom na nastalu situaciju vezanu uz COVID-19 predviđena proračunska sredstva smanjena su  za svaku udrugu. Ostatak novčanih sredstava isplatit će se prema potrebi tijekom 2021. godine kada bude vidljivo da li se prijavljeni projekti mogu realizirati s obzirom na situaciju sa Covidom.

(Zinka Čižmešija)

Podijeli