Od danas plaćamo PDV na pakete naručene iz trećih zemalja

Od danas plaćamo PDV na pakete naručene iz trećih zemalja

Podijeli

Dodatni troškovi (PDV) od 25 % na male pakete naručene iz trećih zemalja uvedeni su danas, a uz njega se naplaćuje i dodatna naknada za kontrolni pregled pošiljaka Hrvatskoj pošti.

Kako prenosi BUG, nova pravila oporezivanja vrijede za poštanske pošiljke iz trećih zemalja koje sadrže robu, odnosno za pakete naručene putem interneta iz zemalja izvan Europske unije, poput Kine ili Ujedinjenog Kraljevstva. Na temelju odredba Direktiva Vijeća EU-a PDV će se naplaćivati za sve pakete koje od 1. srpnja dolaze u Hrvatsku, bez obzira na datum naručivanja. 

Kontrolni pregled pošiljaka Hrvatske pošte iz trećih zemalja koje sadrže robu vrijednosti do 150 eura plaćat će se 18,50 kuna, a za robu vrijednosti od 150 do 1 000 eura plaćat će se 37,00 kuna. Sukladno novim propisima EU, koje je primijenila i Republika Hrvatska, Hrvatska pošta će naplaćivati navedene usluge neovisno o tome je li PDV za robu u predmetnim pošiljkama plaćen u trećim zemljama ili nije te je li plaćen putem IOSS sustava ili nije jer za svaku pošiljku koja sadrži robu iz trećih zemalja HP mora izraditi sigurnosnu carinsku deklaraciju.

Podijeli