Objavljen javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju POS stanova Šenkovec

Objavljen javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju POS stanova Šenkovec

Podijeli

Općina Šenkovec objavljuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticajne stanogradnje (POS) radi utvrđivanja Liste reda prvenstva, a predmet poziva je prikupljanje pisanih zahtjeva za kupnju stanova iz Programa POS-a na području Općine Šenkovec, sukladno Zakonu o društveno poticajnoj stanogradnji.

Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a imaju građani – državljani Republike Hrvatske.

Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnim obrascima koji se mogu preuzeti sa internet stranice Općine Šenkovec www.senkovec.hr.

Zahtjev za kupnju stana dostavlja se u zatvorenoj omotnici sa imenom i prezimenom podnositelja neposredno u pisarnicu ili putem pošte na adresu: Općina Šenkovec, Josipa Bedekovića 11, Šenkovec s naznakom „Zahtjev za kupnju stana po Programu POS“ zaključno do 31. svibnja 2021.

Bodovanje i uvrštavanje na Listu reda prvenstva provest će se u skladu s Odlukom o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa POS-a na području Općine Šenkovec koju će donijeti općinsko vijeće Općine Šenkovec.

Prijedlog Liste reda prvenstva objavit će se na oglasnoj ploči i na internet stranici Općine Šenkovec.

Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Liste prvenstva i obavljeno bodovanje, odnosno neuvrštavanje na Listu reda prvenstva.

Prigovor se podnosi putem Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu POS-a na području Općine Šenkovec u roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste reda prvenstva na oglasnoj ploči i na internet stranici Općine Šenkovec, a o osnovanosti prigovora odlučuje Načelnik Općine Šenkovec.

Konačna Lista reda prvenstva se objavljuje na oglasnoj ploči i na internet stranici Općine Šenkovec, po donošenju Odluke o podnesenim prigovorima.

Pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu pos-stanovi@senkovec.hr ili na telefon 040/321-292 svaki radni dan od 8:00 do 16:00 sati.

Detaljnije o uvjetima Javnog poziva, lokaciji i ostalo pročitajte u cjelovitom tekstu Javnog poziva dostupnim na www.senkovec.hr

  • Maximus
Podijeli