Međunarodni je dan mladih

Međunarodni je dan mladih

Podijeli

Danas je Međunarodni dan mladih koji se obilježava svake godine 12. kolovoza, skrećući pažnju mladih na pitanja mladih i slaveći potencijal mladih kao partnera u današnjem globalnom društvu. U prosincu 2009. godine, Generalna skupština Ujedinjenih naroda usvojila je Rezoluciju 64/134 proglašavajući godinu koja počinje 12. kolovoza 2010. Međunarodnom godinom mladih, pozivajući vlade, civilno društvo, pojedince i zajednice širom svijeta da podrže aktivnosti na lokalnoj i međunarodnoj razini kako bi obilježile događaj. Skupština je preporučila da se organiziraju aktivnosti javnog informiranja kako bi se podržao Dan kao način promicanja bolje svijesti o Svjetskom programu djelovanja za mlade miru i sigurnosti, te potrebe za uključivanjem mladih graditelja mira u promicanje mira i suzbijanje ekstremizma i jasno postavlja mlade kao važne partnere u globalnim naporima.

Podijeli