MASOVNO CIJEPLJENJE U Međimurju uspješno provedena 2. faza cijepljenja

MASOVNO CIJEPLJENJE U Međimurju uspješno provedena 2. faza cijepljenja

Podijeli

U subotu, 29. veljače 2021. godine u Međimurskoj županiji uspješno je provedena prva akcija masovnog cijepljenja u okviru 2. faze cijepljenja prema Planu uvođenja, provođenja i praćenja cijepljenja protiv bolesti COVID-19 u Hrvatskoj. Cijepljenje je započelo u 9:00 sati ujutro na 3 punkta, u Čakovcu, Prelogu i Murskom Središću. Pozvani građani odazvali su se prema planu, tako da su utrošene sve doze cjepiva (1095). Nisu zabilježene neželjene reakcije na cjepivo.

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije i Stožer civilne zaštite Međimurske županije zahvaljuju svim dionicima te velike i značajne javno zdravstvene akcije na početku provedbe 2. faze cijepljenja u Međimurju. Cijepljenje je provodilo 11 liječničkih timova, koje su činili liječnici spec. epidemiolozi, liječnici obiteljske medicine, medicinske sestre, sanitarni inženjeri i tehničari, a na svim punktovima prisutni su bili timovi hitne medicinske pomoći, volonteri Crvenog križa i pripadnici vatrogasnih društava. Za uspješan tijek te vrlo zahtjevne akcije ključna je bila kvalitetna priprema mjesta za cijepljenje sa svom potrebnom opremom i podrškom. Hvala medijima koji su pridonijeli pravovremenom informiranju javnosti, kao i zaposlenicima Doma zdravlja i pozivnog centra koji su sudjelovali u pozivanju građana na cijepljenje. Prema planu, sljedećeg vikenda moći će se cijepiti više od 2000 građana.

Međimurska županija, trenutno jedina u Hrvatskoj, ima uspostavljenu internetsku platformu za prijavu cijepljenja. Platforma je optimizirana za sve web preglednike, mobitele i tablete te je postavljena na mrežnoj stranici Doma zdravlja Čakovec – www.dzck.hr/cijepljenje. U funkciji je i pozivni centar Doma zdravlja na broju 040/372-350, na kojem se mogu dobiti sve potrebne informacije i predbilježiti na listu za cijepljenje.

Podijeli