Javnoj ustanovi REDEA-i dodijeljeno 17 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava

Javnoj ustanovi REDEA-i dodijeljeno 17 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava

Podijeli

Regionalnoj razvojnoj agenciji Međimurja dodijeljeno je više od 17 milijuna kuna bespovratnih sredstava Europske unije. Sredstva će se usmjeriti u daljnju podršku jedinicama lokalne i regionalne samouprave te drugim javnopravnim tijelima na području Međimurske županije za pripremu i provedbu projekata iz ESI fondova.

Ravnateljica Sandra Polanec Marinović je istaknula kako je ovaj projekt od iznimne važnosti za REDEA-u, ali i za širu zajednicu jer su zahvaljujući njemu postali dio sustava podrške EU fondovima i osigurali sredstva za nesmetano poslovanje u sljedećih 5 godina. Dodala je kako će provoditi dodatne aktivnosti savjetovanja, informiranja i obrazovanja za jačanje ljudskih potencijala.

Ciljana skupina ovog projekta su odgojno-obrazovne ustanove, javne ustanove, gradovi, općine, Županija, ali i šira javnost kako bi se što više ojačali kapaciteti na terenu. Alocirana sredstva namijenjena su aktivnostima jačanja kapaciteta REDEA-e sa svrhom pružanja što kvalitetnije savjetodavne podrške. Žele informirati i ojačati ljude koji rade direktno na terenu s ciljem da REDEA bude savjetodavno tijelo koje pomaže tijekom procesa, a da korisnici fondova budu dovoljno educirani da sami kreiraju i provode projekte.

Osim daljnje podrške u pripremi i provedbi projekata te stabilizacije poslovanja, dobivena sredstva rasteretit će županijski proračun. Sredstva koja su iz proračuna bila izdvajana za REDEA-u sada će se preusmjeriti u velike projekte poput Regionalnog centra kompetentnosti u strojarstvu vrijednog 50 milijuna kuna, razvoj Centra za STEM područja, projekte općina i gradova s ciljem da naša županija i dalje bude predvodnik u korištenju EU fondova.

Podijeli