DONJA DUBRAVA Radovi u ulici Prilaz

DONJA DUBRAVA Radovi u ulici Prilaz

Podijeli
Foto: Dino Varošanec

U Donjoj Dubravi i danas su se odvijali radovi na iskopu glavnog voda kanalizacijskog sustava. Nakon što je riješen čvor glavnog voda spoja ulice Novembarskih žrtava pri samom ulazu u ulicu Prilaz, koja broji oko 12 domaćinstava, radovi su krenuli od kraja ulice Prilaz koja nastavlja sa pješačkom stazom i parkiralištem iza crkve, gdje se neće vršiti iskop. Iskop ide prema glavnoj ulici s druge strane, čvoru koji je prethodno riješen. U ulici Prilaz minulog je tjedna skinut sloj asfalta, tako da će se radovi nastaviti u utorak, a nakon glavnog iskopa u izvođenju Tegre d. o. o. Čakovec, slijede iskopi prema dvorištima sve do priključka što je u ingerenciji drugog izvođača. Završetkom radova, centar mjesta na toj lokaciji koja je uvijek bila slijepo crijevo za površinske vode, ide prema svom rješenju. Tako će završeni radovi od Općine, glavnom cestom prema crkvi i iza crkve, spojeni sa relacijom ulice Novembarskih žrtava biti zaokruženi u svojevrsnu cjelinu i nastaviti se prema daljnjem planu.

(Zinka Čižmešija)

Podijeli