Dio projekata Općine Donja Dubrava u tijeku

Dio projekata Općine Donja Dubrava u tijeku

Podijeli

Općina Donja Dubrava prati sve natječaje i kandidira aktualne projekte, pa, između ostalog, od Ministarstva kulture nije odobren projekt Dogradnja nadstrešnice na ulazu u Dom kulture Zalan vrijednosti 381 825 kuna.
Općina je Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU kandidirala projekt Izgradnju pješačko – biciklističke staze sa odvodnjom oborinskih voda u ulici Krbulja i projekt zaokružila na 732 542 kune, od čega će i već je odobreno, Ministarstvo sufinancirati sa 200 000 kuna. No projekt će u realizaciju čim se steknu uvjeti, a nedostaje još građevinska dozvola.

Isto tako, čeka se odobrenje projekta Izgradnja nadstrešnice na tržnici Općine Donja Dubrava, projekt prijavljen na natječaj LAG Mura – Drava, u vrijednosti 270 863 kune, zapravo čeka se Odluka o plaćanju projekta od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Zinka Čižmešija

Podijeli