‘BABY BOOM’ Rekordna godina: U 19 gnijezda u Međimurju na svijet došlo...

‘BABY BOOM’ Rekordna godina: U 19 gnijezda u Međimurju na svijet došlo čak 56 bijelih roda

Podijeli
Foto: Međimurska priroda

U Međimurju ove godine bilježimo “baby boom” među rodama, a Kotoriba i dalje ostaje međimursko selo roda s čak pet aktivnih gnijezda u kojima trenutačno odrasta 17 malih bijelih roda. Tradicionalno prstenovanje malih bijelih roda obavljeno je u 19 od 20 aktivnih gnijezda u Međimurskoj županiji.

Tijekom prstenovanja, uočeno je 56 ptića, što je dvostruko u odnosu na prošlogodišnjih 28 i najviše od 2011. godine otkako Međimurska priroda vodi evidenciju. Prstenovanje se obavlja u lipnju jer su tada mladunci dovoljno veliki da ih se može prstenovati, a nisu tako veliki da bi mogli pobjeći iz gnijezda.

U prstenovanju su od velike pomoći djelatnici Elektre s dizalicom pomoću koje se lakše dolazi do gnijezda na vrhovima bandera. Rodama se stavljaju aluminijski i plastični prstenovi s jedinstvenim kodovima, a sam postupak je kratkotrajan i za ptice nije opasan. Mlade bijele rode za vrijeme prstenovanja najčešće miruju, šćućure se u gnijezdu, a odrasle odlete. U cijeloj Hrvatskoj je ovo pogodna godina za rode, ali zasad nema znanstvenog objašnjenja.

Pretpostavlja se da je “baby boomu” među rodama vjerojatno pogodovala godina s manje kiše, a više vodozemaca i gmazova kojima se rode hrane.

Podijeli