OPĆINA NEDELIŠĆE Obavezni kućni brojevi na svim građevinama

OPĆINA NEDELIŠĆE Obavezni kućni brojevi na svim građevinama

Podijeli

U Općini Nedelišće donesena je Odluka o novom komunalnom redu. Prema novim odredbama, obavezno je postavljanje kućnih brojeva na sve građevine u općini Nedelišće.

Komunalni red propisuje da svaka zgrada mora imati pločicu s istaknutim brojem. Ako određena građevina nema kućni broj, komunalni redar može narediti vlasniku postupanje po odluci, a za daljnje nepoštivanje propisane su novčane kazne u iznosu od 200 do 2 000 kuna za fizičke osobe, od 600 kuna do 5 000 za obrtnike i od 1 000 do 10 000 kuna za pravne osobe.

Oznaku mora imati svaka kuća i svaka zgrada, a traženje dozvole nije potrebno ako se radi o standardiziranim pločicama s kućnim brojevima. Vlasnik zgrade dužan je postaviti broj najkasnije do početka korištenja zgrade te je dužan voditi brigu o tome da oznaka kućnog broja i ostane na zgradi, to jest da je zgrada trajno označena.

Podijeli