Program polaganja ispita za voditelja brodice B kategorije

Program polaganja ispita za voditelja brodice B kategorije

Podijeli

U suradnji sa MINISTARSTVOM MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA / ispitivači na ispitu / pripremili smo 6. PUTA ZAREDOM …
TEČAJ I ISPIT ZA VODITELJA  ZA BRODICE   B KATEGORIJE
+ DOPUNSKI ISPIT IZ POMORSKE RADIOTELEFONIJE
+ IZMJENU STARE DOZVOLE ZA B KATEGORIJU VODITELJA BRODICE

TERMIN TEČAJA :                     UTORAK 16.06.2015.
09 – 13 SATI          PREDAVANJA        pansion MAMICA – PUŠĆINE
16 – 17 SATI             I S P I T               LUČKA KAPETANIJA SISAK

ORGANIZIRAN PRIJEVOZ BUSOM DO SISKA / potrebno min. 7 /     CIJENA ; 160 KN
Osoba s navršenih 16 godina života ima pravo pristupiti ispitu za Voditelja brodice kategorije “B”. Voditelj brodice ove kategorije, do svoje navršene 18. godine života ima ograničenu snagu pogonskog motora do 18 kW Nakon osamnaestogodišnje ” punoljetnosti “, do kraja života nema ograničenja snage pogonskog motora a ima pravo ploviti sa svakim plovilom koje je upisano u očevidnik brodica.
Nakon odslušanog tečaja, ispit se organizira u suradnji sa komisijom iz Ministarstva  mora, turizma, prometa i razvitka. Ispit za voditelja brodice, kategorije B, može polagati osoba koja: – ima navršenih 16 godina života  čl. 52.).
Potrebno je priložiti :
–  2 fotografije  u boji ( 3×2,5 cm). kao za osobnu kartu /
–  fotokopiju  osobne  iskaznice
–  fotokopiju vozačke dozvole (ako je posjeduje).
Osoba koja posjeduje ovo uvjerenje osposobljena je upravljati:
brodicom za osobne potrebe, koja plovi u području plovidbe III i IV ;
brodicom za osobne potrebe, snage porivnog uređaja veće od 15 kW, u području plovidbe III i IV, uz uvjet  da osoba ima 18 godina  života ;
brodicom za gospodarske namjene (prijevoz putnika), koja plovi u području plovidbe IIIb,IIIc i IV ;
brodicom za gospodarske namjene, (prijevoz tereta i ribarska brodica),  koja plovi u području plovidbe III, IIIa,IIIb,IIIc i IV ;
jahtom do 30 BT za gospodarske namjene, koja se iznajmljuje bez posade,  a  plovi u području plovidbe III,IIIa,IIIb,IIIc i  IV.
jahtom za osobne potrebe koja plovi u području plovidbe
III, IIIa,IIIb,IIIc i IV.

Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice, kategorije B, ima valjanost bez vremenskog ograničenja.
Brodicom se naziva plovilo s pogonom na jedra ili motorom, veličina brodice e 30 BT (1 BT III GT jednako je 2,83 metra kubna volumena).Volumen se odnosi na zatvoreni prostor broda. Pored toga brodica može biti maksimalno registrirana do 12 putnika.
Voditelj brodice kategorije “B” može zapovijedati i jahtom do 30 BT (bruto tona) ako je rabi za osobne potrebe odnosno, ako ju je unajmio bez posade a za osobne potrebe.
CIJENA « B » TEČAJA ; 950 KN
U cijenu uključen: trošak predavanja,tiskanje dozvole, biljeg, troškovi ispitivača i završnog ispita, organizacija. Napomena: uplata potvrduje prijavu za tečaj

* DOPUNSKI ISPIT  iz POMORSKE RADIOFONSKE     SLUŽBE – RTF                                                                                                            CIJENA « RTF » TEČAJA ; 390 KN
U cijenu uključen: predavanje za ispit, tiskanje dozvole, biljeg, troškovi ispitivača i završnog ispit
Napomena: uplata potvrduje prijavu za tečaj
**ZAMJENA STARIH …  ZA NOVU ISKAZNICU B KAT.             CIJENA : 250 KN

PRILOG : PROGRAM PREDAVANJA ZA TEČAJ VODITELJA BRODICE
PRAVILNIK O BRODICAMA I JAHTAMA
METEOROLOGIJA, VJETROVI NA JADRANU
MOTORI
EKOLOGIJA MORA
KRCANJE GORIVA, STABILNOST BRODICE, POŽAR.
OBAVEZNA OPREMA BRODICE
POMORSKE KARTE
IZBJEGAVANJE SUDARA NA MORU
DNEVNI SIGNALI NA BRODICAMA I BRODOVIMA
POMORSKA RADIOFONIJA
MEĐUNARODNA TABLICA SRICANJA SLOVA, POMORSKI PROPISI

PRIJAVA ZA TEČAJ NAJKASNIJE DO SUBOTE                                               13.06.2015.

*
ŠTO RANIJOM PRIJAVOM DOBIVATE NA VREMENU DA NARUĆITE SKRIPTU KOJE DOBIVATE ZA ZAVRŠNI ISPIT I RANIJE PROUČITE DO SAMIH PREDAVANJA !   CIJENA SKRIPTE    90 KN

PRIJAVA ZA TEČAJ: OSOBNO U AGENCIJI RADNIM DANOM 08 – 16 SATI

Molimo OSOBNI DOLAZAK u agenciju, radi ispunjavanja potrebnih ZAHTJEVA MINISTARSTVU MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA uz koje je potrebno priložiti potrebnu dokumentaciju ;
2 slike, fotokopiju vozačke dozvole – oslobođeni polaganja prve pomoći,  potpis na zahtjevu
/ S NAZNAKOM : IME POLAZNIKA – A ili B TEČAJ, RTF, NOVA ISKAZNICA /

ODGOVORNI ORGANIZATOR: ATLAS TOURS d.o.o., I.G.Kovačića 30, 40 000 Čakovec. Identifikacijski kod: HR-AB-40 070042745.Osigurana jamčevina turističkih paket aranžmana kod ZAGREB OSIGURANJA polica broj 45-1010000037.

Podijeli