Prijavite kandidate za nagradu Međimurske županije za volontiranje

Prijavite kandidate za nagradu Međimurske županije za volontiranje

Podijeli

Međimurska županija objavila je javni poziv za dodjelu Županijske nagrade za volontiranje u 2023. godini, koja se odnosi na volontere te volonterske organizacije koji su pridonijeli podizanju kvalitete života na našem području. Nagrada, uz diplomu, podrazumijeva po 450 eura za izabranog volontera i organizaciju.  

Svoje kandidate mogu prijaviti sve udruge, institucije ili poduzeća, pravne, ali i fizičke osobe koji se susreću s volonterima čiji predan rad pridonosi  boljitku korisnika volonterskog angažmana na dobrobit cijele zajednice. Pri kandidaturi organizacije, neprofitna volonterska asocijacija može nominirati i vlastiti volonterski program.

I u ovoj godini nagrada će se dodijeliti jednom volonteru, odnosno volonterki te jednoj volonterskoj organizaciji, a prijave se moraju dostaviti na adresu Međimurske županije (Ruđera Boškovića 2, Čakovec) najkasnije do 15. prosinca 2023. godine.

U kategoriji volontera kriteriji podrazumijevaju da  kandidatkinja ili kandidat imaju navršenih 15 godina života i više, da su volontirali u organizacijama definiranima Zakonom o volonterstvu te u drugim neprofitnim pravnim osobama, državnim tijelima, te tijelima lokalne samouprave, sa sjedištem u Međimurskoj županiji, što vrijedi i za organizacije koje se kandidiraju. Za organizacije je važno da iz njihova osnivačkog akta proizlazi da nisu osnovani s ciljem ostvarivanja dobiti. 

Tekst natječaja i prijavnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici:  https://tinyurl.com/2z4pfx2j

  • Maximus
Podijeli