Održana 12. Sjednica Savjeta za zdravlje Varaždinske županije

Održana 12. Sjednica Savjeta za zdravlje Varaždinske županije

Podijeli

U Županijskoj palači u Varaždinu održana je 12. Sjednica Savjeta za zdravlje na kojoj se, između ostalog, raspravljalo o stanju u zdravstvenim ustanovama na području Varaždinske županije, te o radu samog Savjeta za zdravlje u protekloj godini o čemu će izvještaj biti podnesen na sljedećoj Skupštini Varaždinske županije. Zamjenik župana Varaždinske županije Alen Kišić je u sklopu sjednice naglasio da je Savjet za zdravlje prvenstveno savjetodavno tijelo Varaždinske županije koje raspravlja o zdravstvenoj politici na području naše Županije.

-Na području Varaždinske županije provode se planska zapošljavanja u području zdravstva, pa se tako samo protekle godine zaposlilo čak 53 novih specijalizanata, 44 ih je poslano na subspecijalizaciju,  te  je zaposleno 176 medicinskih sestara, no s druge strane postoji veliki problem što će se tražiti još više liječnika a trenutno ih na tržištu nema, što je problem i za zdravstveni sustav općenito – naglasio je zamjenik župana Kišić.

Na Sjednici su prisustvovali i ravnatelji javnih zdravstvenih ustanova područja Varaždinske županije koji su svi redom utvrdili upravo veliki problem nedostatka medicinskih kadrova, te problem financiranja specijalizacija istih koje se nažalost, financiraju samo iz vlastitih sredstava, a nužni su.

Sanacijski upravitelj Opće Bolnice Varaždin Mladen Smoljanec spomenuo je kako je Opća bolnica Varaždin, u sklopu koje su i Bolnica Klenovnik te Bolnica Novi Marof, već drugu godinu zaredom primila priznanje za najbolju bolnicu 2. kategorije u Republici Hrvatskoj što dakako dokazuje kvalitetu njezina poslovanja i rada. Također je naglašeno kako će se ponovni dati natječaj za sanaciju zgrade kirurgije, no ovog će se puta raditi na potpuno novoj izgradnji prema modelu JPP-a, a ne na sanaciji postojeće, jer je ispalo da je obnova financijski skuplja nego izgradnja novog objekta. Naravno, ako će nadležno Ministarstvo zdravlja odobriti prijavu na natječaj, OB Varaždin nada se novoj izgradnji Kirurgije kroz 2-3 godine, što bi dodatno unaprijedilo kvalitetu rada kirurgije i same Bolnice. Osim spomenutog, problem predstavljaju i parkirališna mjesta u krugu Opće bolnice u Varaždinu jer se zbog prevelikog broja automobila može dogoditi da vozilo hitne medicinske pomoći ne može doći do bolnice, stoga radi na poboljšanju i promjeni problema parkiranja osobnih vozila. Također je kao jedan od problema naglašen izuzetan porasta broja pregleda, povećanje do četiri puta u odnosu na protekle godine, a ono što također pridonosi tome jer i činjenica da problem da pacijenti mogu doći bez uputnica, a vrlo često za njihovo zdravstveno stanje uopće nije potreban medicinski pregled, za što je opet glavni problem needuciranost pacijenata.

Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, Jasminka Begić pritom je naglasila kako je upravo edukacija stanovništva najvažnija prevencija,  jer upravo u polju hitne medicinske pomoći važno je educirati stanovništvo kako reagirati u situacijama hitne pomoći pa sve do dolaska interventnog vozila, jer se time smanjuje rizik i opasnost. Posebno iz razloga što je broj hitnih intervencija sve viši, što stvara veliki pritisak i napor na kompletnu medicinsku uslugu i njihovu efikasnost. Upravo je edukacija ona koja može pomoći u rješavanju eventualnih poteškoća i na njoj treba što više raditi.

Ono što jest svakako pozitivno da se sustavno radi na obnavljanju kadrova u našim bolnicama te unapređenju sustava zdravstvene zaštite.

Predsjednica Savjeta Mirjana Kolarek Karakaš naglasila je da je važno da sve zdravstvene ustanove sudjeluju i pomažu jedna drugoj kako bi zdravstvena usluga bila još kvalitetnija i kako bi se eventualni zajednički problemi lakše mogli riješiti, što je i dio ovog Savjeta za zdravlje. Sjednici Savjeta za zdravlje prisustvovala je i pročelnica Upravnog odjela za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb Ruža Jelovac.

Podijeli