Obnovljen dio pročelja Doma kulture Zalan

Obnovljen dio pročelja Doma kulture Zalan

Podijeli

Općina Donja Dubrava u 2022. godini među nekoliko značajnih projekata, kandidirala je Ministarstvu kulture i medija Projekt obnove pročelja Doma kulture Zalan, a u ožujku 2023. godine je Općini Ugovorom o sufinanciranju dodijeljeno 13.272,28 eura za realizaciju projekta, dok je cijeli projekt težak blizu 40 000 eura . Radovi su započeli 14. rujna, a završeni su 10. studenog 2023. godine. Obnovljen je dio zgrade okrenut ka parku, a iduće godine u planu je druga etapa radova. Radove je izvršila tvrtka Lepen d.o.o. iz Podturna, uz nadzor Konzervatorskog odjela u Varaždinu.
Zinka Čižmešija

  • Maximus
Podijeli