Grad Prelog sanirao krovišta na zgradama u Prelogu u Glavnoj ulici

Grad Prelog sanirao krovišta na zgradama u Prelogu u Glavnoj ulici

Podijeli

Grad Prelog sanirao je krovišta na zgradama u Prelogu u Glavnoj ulici. Između ostalog, tamo su smješteni preloški Odjel za katastar nekretnina, Općinski sud, Zemljišno-knjižni odjel, kao i ljekarnica Prelog. Sa zgrada su uklonjena četiri dimnjaka, koja više nisu u funkciji, zbog dotrajalosti i opasnosti od urušenja, a sanirat će se i krovište.

Podijeli