Zahvaljujući klonskoj selekciji pušipela izdvojeno 5 najkvalitetnijih kandidata na kojima će se...

Zahvaljujući klonskoj selekciji pušipela izdvojeno 5 najkvalitetnijih kandidata na kojima će se temeljiti brendiranje pušipela kao međimurske zaštićene robne marke

Podijeli
Foto: Ilustracija

Zahvaljujući klonskoj selekciji pušipela, izdvojeno je 5 najkvalitetnijih kandidata na kojima će se temeljiti brendiranje pušipela kao međimurske zaštićene robne marke. Međimurska županija je 2011. godine u suradnji s Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, pokrenula projekt klonske selekcije sorte moslavac, u našem kraju poznatijeg kao pušipel.

Stari nasadi ove sorte bili su izloženi raznim problemima, od zaraze virusima, akumulacije mutacija do šarolikosti unutar samih nasada što je zahtijevalo selekciju kojom će se izdvojiti uniforman i sa zdravstvenog aspekta, čisti materijal.

Sam projekt pokrenut je na inicijativu međimurskih vinogradara i vinara s ciljem popravljanja kvalitete sadnog materijala i genetske osnove pušipela koji će služiti za unaprjeđenje proizvodnje vina robne marke ove međimurske sorte.

Od 32 početna klona pušipela koji su u matičnom nasadu na imanju vinarije Horvatovih zasađeni 2011. godine, do danas su stručnjaci s Agronomskog fakulteta izdvojili 5 klonskih kandidata koji su se pokazali najkvalitetnijima i koji su upotrijebljeni za podizanje certificiranog matičnjaka. Zbog visokog rizika od zlatne žutice vinove loze na području Međimurja, podignuti su i predbazni te bazni matičnjaci na lokaciji znanstveno-nastavnog pokušališta Jazbina koje služi kao sigurna lokacija. Svaki od 5 klonova ima svoju specifičnost zbog koje je kroz selekciju izdvojen.

Zainteresiranost međimurskih vinogradara je velika te je krenula sadnja izdvojenih klonova u skladu s dostupnim materijalom.

Podijeli