Ugrožavanje nacionalne sigurnosti kroz spriječavanje i kontroliranje informacija – Traži se hitan...

Ugrožavanje nacionalne sigurnosti kroz spriječavanje i kontroliranje informacija – Traži se hitan izvid i prikupljanje informacija

Podijeli

Hrvoje Zekanović, zastupnik u Hrvatskom saboru Težačka 14 22000 Šibenik hzekanovic@yahoo.com GSM 095 3953933

Sigurnosno obavještajna agencija Savska cesta 39/1 10 000 Zagreb
Ministarstvo unutranjih poslova
Ul. grada Vukovara 33
10000 Zagreb URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST Jurjevska 34 10000 Zagreb

Predmet: Ugrožavanje nacionalne sigurnosti kroz spriječavanje i kontroliranje informacija

– Traži se hitan izvid i prikupljanje informacija Poštovani, od 29. studenog 2017. godine na društvenim mrežama u Republici Hrvatskoj zabilježeni su dosada najveći cyber napadi za koje smatram da zbog svoje učestalosti i razine djelovanja predstavljaju ozbiljni sigurnosni problem. Naime nakon donošenja presude „Hrvatskoj šestorki“ u Haag-u gotovo sve objave koje su korisnici društvenih mreža postavili na svoje profile, a ticale su se gore navedenih bile su na udaru nepoznatog/ih cyber napadača. Teško je točno procijeniti koliko je korisnika društvenih mreža bilo na udaru cyber napadača, ali s obzirom na važnost događanja u Haagu i na broj korisnika društvenih mreža pretpostavljam da se radi o stotinama tisuća.

Uloga interneta danas postaje sve važnija u kreiranju društvenih i sigurnosnih procesa, s obzirom na ovisnost društava i pojedinaca o internetu i informacijskoj tehnologiji. Ovakvi napadi u kibernetičkom prostoru, bez obzira na motive, sve više ugrožavaju pojedince, organizacije i državu. Republika Hrvatska je očito ovaj put bila izložena obliku hibridnog djelovanja koje sadrži elemente nekonvencionalnog, asimetričnog i kibernetičkog djelovanja s ciljem iskorištavanja ranjivosti, slabljenja hrvatskog suvereniteta i neovisnosti, potkopavanja demokratskih vrijednosti i sloboda.

Bitno je naglasiti da je ovo cyber djelovanje bilo isključivo usmjereno na objave i osobe koje su izražavale stav identičan ili sličan stavu Predsjednice Republike Hrvatske i Vlade Republike Hrvatske pa tako ovi napadi imaju još veću opasnost po sigurnost Republike Hrvatske. Svako ovako buduće djelovanje može eskalirati do razmjera koji mogu ozbiljno ugroziti sigurnost Republike Hrvatske.

Izražavam ozbiljnu sumnju da se radi o hibridnom napadu kojim se ugrožava nacionalna sigurnost s obzirom da je svim građanima Republike Hrvatske Ustavom zajamčena sloboda mišljenja i izražavanja misli koja obuhvaća osobito slobodu tiska i drugih sredstava priopćavanja, slobodu govora i javnog nastupa te se zabranjuje cenzura. (članak 38. Ustava Republike Hrvatske), te da je nužno detektirati njegova izvorišta. Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske (NN 73/2017) ovakvo djelovanje navodi kao iznimnu opasnost, te predlažem hitno postupanje, jer intezitet i broj napada sugeriraju da se radi o dobro organiziranim skupinama. U Šibeniku, 4. prosinca 2017. Zastupnik u Hrvatskom saboru

 

Podijeli