U Međimurskoj županiji i dalje 8 upravnih odjela i Služba za unutarnju...

U Međimurskoj županiji i dalje 8 upravnih odjela i Služba za unutarnju reviziju

Podijeli

Skupština Međimurske županije prihvatila je prijedlog da se poslovi vezani za obavezna zdravstvena osiguranja te poslovi vezani za pružanje humanitarne pomoći prebace iz Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb u Upravni odjel za civilno društvo, ljudska prava i sport.

Poslovi vezani za rješavanje statusnih prava, izbjeglica, prognanika i povratnika, kao i poslovi o pravu na stambeno zbrinjavanje stavljeni su u djelokrug rada Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam radi bolje organizacije i efikasnosti rada.

Poslovi iz područja opće uprave koji zahtijevaju neposrednu provedbu zakona i drugih propisa u rješavanju u upravnim stvarima, vođenju propisanih očevidnika i drugih službenih evidencija te izdavanje potvrda i drugih javnih isprava o činjenicama o kojima se vode propisani očevidnici i druge službene evidencije, stavljeni su u nadležnost Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko–pravne poslove.

Na temelju usvojenog, u Međimurskoj županiji i dalje djeluje 8 upravnih odjela i Služba za unutarnju reviziju.

Podijeli