Smanjuju se naknade predsjedniku i potpredsjednicima Skupštine Međimurske Županije te godišnje financiranje...

Smanjuju se naknade predsjedniku i potpredsjednicima Skupštine Međimurske Županije te godišnje financiranje stranaka

Podijeli
Foto: Dino Varošanec

Na održanoj 17. sjednici Skupštine Međimurske županije govorilo se i o smanjenju naknade predsjedniku i potpredsjednicima Skupštine za 25 %. Vijećnici su jednoglasno usvojili smanjenje naknade za dvije sjednice skupštine i njezinih radnih tijela te tri mjesečne naknade za predsjednika i potpredsjednike skupštine.

Usvojena je i odluka o smanjivanju sredstava za godišnje financiranje političkih stranaka u Skupštini za 90 000 kuna.

Usvojene su izmjene i dopune Prostornog plana Međimurske županije zbog planiranja izdvojenog građevinskog područja izvan naselja u inundacijskom području rijeke Drave za kamp, kamp odmorište i turističko naselje.

Inundacijsko područje rijeke Drave na koje se izmjene odnose je uz akumulacijsko jezero Hidroelektrane Čakovec i akumulacijsko jezero Hidroelektrane Dubrava s planiranom sportsko-rekreacijskom namjenom.

Podijeli