Sa sjednice Općinskog vijeća Nedelišća

Sa sjednice Općinskog vijeća Nedelišća

Podijeli

Na sjednici Općinskog vijeća Nedelišća, vijećnik Franjo Cimerman naveo je kako u središtu Nedelišća postoji 300 godina stara platana koja je službeni spomenik parkovne arhitekture. Dodao je da je posljednjih mjeseci platana ograđena i da se sijeku neke grane, te se ne zna kakvo je njezino stanje. Rekao je kako je upoznat da je prije mjesec dana napravljen postupak rezistografije na samoj platani i da vjerojatno postoje nekakvi rezultati je li platana zdrava ili nije, treba li se rušiti i je li sigurna za prolaznike, te je pitao imao li Općina o tome kakvih saznanja. Načelnik Darko Dania je odgovorio kako se za nevremena prije nekoliko mjeseci odlomila jedna grana, te je sreća da nije bilo nikoga blizu jer se mogla dogoditi nesreća. Stoga je s Javnom ustanovom za zaštitu prirode napravljena kompletna analiza stanja platane koja je pokazala da je platana zdrava i da joj ne prijeti rušenje. Još se jedino razmatra mogućnost da se odreže dio grane koja je u smjeru prometnice da se prilikom nekog nevremena ne odlomi njezin dio i padne na samu prometnicu.

Podijeli