PRELOG Poziv za sklapanje ugovora o priključenju na sustav javne odvodnje i...

PRELOG Poziv za sklapanje ugovora o priključenju na sustav javne odvodnje i sustav javne vodoopskrbe

Podijeli

Putem oglasne ploče, javnih medija, web stranica Grada Preloga te pozivom dostavljenim na adresu, pozvani su žitelji tog područkja  da sukladno Zakonu o vodama i Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine odnosno sukladno Zakonu o vodnim uslugama koji je stupio na snagu 18.07.2019. godine, izvrše priključenje nekretnine na javni sustav odvodnje (kanalizaciju), koja će se graditi u sklopu projekta Aglomeracija Donja Dubrava – Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Donja Dubrava.

Ovim putem iz grada Preloga i Međimurskih voda podsjećaju na obavezu priključenja te pozivaju sve one koji dosad nisu sklopili ugovor o priključenju da to odmah učine jer početkom studenog 2019. započinje izgradnja sustava odvodnje. U protivnom neće se izvesti priključak za nekretninu koji je sada u sklopu projekta Aglomeracija Donja Dubrava besplatan za vlasnike/korisnike nekretnine. 

Bez izrade skice priključka i sklopljenog ugovora o priključenju na sustav javne odvodnje, besplatni priključak neće se izvoditi paralelno s izgradnjom ulične kanalizacijske mreže, a nakon izgradnje ulične kanalizacijske mreže, kanalizacijski priključak morati će se plaćati prema stvarnim troškovima izvedbe priključka. Navedeno se odnosi i na nenastanjene objekte, gradilišta, poslovne objekte i sl. Ukoliko vlasnik građevine ne priključi svoju građevinu na odvodni sustav, u skladu s člankom 55. Zakona o vodnim uslugama, čini prekršaj za koji je propisana kazna u iznosu od 1.000,00 – 5.000,00 kn.

Obaveza priključenja unatoč plaćanju kazne i dalje ostaje. Ukoliko vaša nekretnina nema priključak na javni vodoopskrbni sustav, pozivaju vas da ovom prilikom izvršite i priključenje na vodoopskrbni sustav. Budući da se vodovodni priključak plaća prema stvarnim troškovima, prilikom izvođenja radova za odvodni sustav određeni radovi za vodovodni priključak (zemljani radovi i sanacija prometnice) mogu biti izuzeti što bi sve smanjilo ukupnu cijenu izvođenja vodovodnog priključka, jer će radovi na koridoru ceste biti izvedeni na teret investicije. Stoga je ovo jedinstvena prilika za vlasnike nekretnine da izvršite priključenje na vodoopskrbni sustav istovremeno uz priključenje na odvodni sustav.

Također, ovo je vrijeme kada se doprinosi uređenosti naselja, jer će se po završetku svih radova u potpunosti urediti ceste, pločnici i okoliš uz ceste, te nakon potpunog uređenja naselja, neće biti dozvoljeni ponovni zahvati za priključke što zahtijeva rezanje asfalta i prekopavanje cesta.

Podijeli