PRELOG Održana sjednica stručnog kolegija gradonačelnika, imenuju se ulice u Čehovcu

PRELOG Održana sjednica stručnog kolegija gradonačelnika, imenuju se ulice u Čehovcu

Podijeli

Stručni kolegij gradonačelnika Grada Preloga održao je svoju 18. sjednicu. Što se tiče izvršenja Proračuna Grada Preloga, u izvještajnom razdoblju ostvareni su prihodi i primici od oko 17 500 000 kuna te su realizirani rashodi i izdaci nešto više od 19 300 000 kuna, dok je rezultat izvještajnog razdoblja manjak prihoda u iznosu od oko 1 800 000 kuna.

Gradskom vijeću uputit će se i prijedlozi o imenovanja ulica u Mjesnom odboru Čehovec, zatim o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja Croata insulanus Grada Preloga, o imenovanju ravnatelja preloškog Doma kulture te o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite.

Prihvaćena je Odluka o osnivanju radne skupine za izradu revizije Procjene rizika od velikih nesreća na području Grada. Mjesto Čehovec dosada nije bilo podjeljeno na ulice. Prema prijedlogu koji će se naći pred gradskim vijećnicima na području Mjesnog odbora Čehovec, ulice će nositi sljedeća imena: Glavna ulica, Kolodvorska ulica, Gajska ulica, Ulica Grabe, Sportska ulica, Voćarska ulica te Ulica Tratine. Gradsko vijeće svoju će sljedeću sjednicu održati u četvrtak, 1. listopada.

Podijeli