Predstavljen Operativni plan razvoja cikloturizma u Međimurju

Predstavljen Operativni plan razvoja cikloturizma u Međimurju

Podijeli

U Velikoj vijećnici Međimurske županije predstavljen je Operativni plan razvoja cikloturizma Međimurske županije do 2020. godine. Operativni plan je izrađen temeljem Ugovora o sufinanciranju Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2017. godini između Ministarstva turizma i Međimurske županije, a potpisan je u svibnju ove godine u Ministarstvu turizma RH. Cikloturizam je održivi i jedan od najpoželjnijih oblika turizma u Europi. U Međimurju on bilježi porast od 10% godišnje te se takav trend i nastavlja. Osim razvijene cikloturističke infrastrukture, u Međimurju već godinama postoji i standard smještajnih objekata, a razvijati će se i dalje. Trenutno najrazvijenije ciklo rute u Hrvatskoj imaju Splitsko-dalmatinska, Istarska i Međimurska županija.

Podijeli