Poziv za formiranje Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Poziv za formiranje Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Podijeli

Odlukom Skupštine Medimurske županije o osnivanju županijskog Povjerenstva za ravnopravnost spolova, ustrojeno je Povjerenstvo za ravnopravnost spolova, kao savjetodavno tijelo Županijske skupštine radi provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova. Citiranom odlukom određeno je da Povjerenstvo ima predsjednika ili predsjednicu i osam članova koje imenuje Skupština na mandat od 4 godine. U Povjerenstvo se imenuju članovi iz redova vijećnika Županijske skupštine, Ureda državne uprave u Medimurskoj županiji, predstavnici nevladinih udruga i nezavisnih stručnjaka čija je djelatnost vezana uz promicanje ravnopravnosti spolova, predstavnici medija i tijela nadležnog za postupanje po Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji. Neke od zadaća Povjerenstva biti će suradnja s gradskim i općinskim povjerenstvima te odborima za ravnopravnost spolova, poduzimanje aktivnosti vezanih uz unapredivanje društvenog položaja žena, te provođenje kampanje s ciljem povećanja zastupljenosti žena na mjestima gdje se odlučuje o pitanjima njihovog položaja: predstavnička i izvršna vlast, nadzorni odbori, upravna vijeća i dr. Prijedlozi za članove Povjerenstva za ravnopravnost spolova, na adresu Međimurske županije primaju se najkasnije do 15. rujna ove godine.

Podijeli