Potpredsjednica EK-a Dubravka Šuica predstavila Konferenciju o budućnosti Europe

Potpredsjednica EK-a Dubravka Šuica predstavila Konferenciju o budućnosti Europe

Podijeli

Tijekom druge sjednice sastanka COSAC-a, koji je u ponedjeljak održan u Zagrebu, sudionicima se obratila povjerenica Komisije Dubravka Šuica koja je istaknula značaj partnerstva Komisije i nacionalnih parlamenata, koje se ostvaruje putem političkog dijaloga i ostalih instrumenata koji proizlaze iz Ugovora. Dodala je kako nacionalni parlamenti imaju središnju ulogu u povezivanju građana i europskih institucija te kako je nova Komisija posvećena daljnjem jačanju suradnje s nacionalnim parlamentima, stoji u priopćenju Sabora koje prenosimo u cijelosti:Povjerenica je predstavila Konferenciju o budućnosti Europe, koja treba započeti u svibnju 2020., te istaknula ključnu ulogu nacionalnih parlamenata u pripremi i provedbi Konferencije u sljedeće dvije godine, koliko bi Konferencija trebala trajati. Potvrdila je objavu Komunikacije Komisije 22. siječnja i pozvala nacionalne parlamente da se uključe u politički dijalog. Ujedno je predstavila sljedeće korake u organizaciji Konferencije te naglasila kako je potrebno postići široku podršku institucija i svih uključenih dionika u pripremi i provedbi Konferencije kako bi se osigurao njezin uspjeh. Sudionicima sastanka se u nastavku obratila Mairead McGuinness, prva potpredsjednica EP-a zadužena za odnose s nacionalnim parlamentima, koja je govoreći o Konferenciji istaknula važnost zajedničke suradnje između nacionalnih parlamenata i Europskog parlamenta, kao institucija koje predstavljaju građane. Ujedno je napomenula kako je unatoč zahtjevnim pripremama za uspjeh Konferencije njezin moto jednostavan – Konferencija predstavlja forum na kojem ćemo slušati jedni druge. U raspravi zastupnici su se složili kako je aktivno sudjelovanje nacionalnih parlamenata u Konferenciji nužno, ali su izrazili i potrebu za koordiniranim pristupom radi postizanja boljih rezultata od prijašnjih sličnih inicijativa.

Podijeli