Penava: ‘Situacija u Vukovaru nije i neće biti zrela za iskorake u...

Penava: ‘Situacija u Vukovaru nije i neće biti zrela za iskorake u bilo kojem smjeru‘

Podijeli

Ustavni sud u petak je upoznao javnost s nekoliko novijih odluka, a jedna od njih je ostvarivanje ravnopravne službene uporabe jezika i pisma srpske nacionalne manjine u Vukovaru. Na tu odluku danas su reagirali i čelnici Vukovara koji su poručili da se u javnosti prikazuje pogrešna slika jer srpska manjina već uživa svjetske standarde u toj županiji.
Komentiravši odluku Ustavnoga suda, Gradonačelnik Penava poslao je poruku u ime svih Vukovaraca:

“Situacija u Vukovaru nije i neće biti zrela za iskorake u bilo kojem smjeru koji će značiti nadograđivanje ljudskih prava. Ne jer to mi ne želimo, nego naprosto jer pustiti, zaboraviti, prijeći preko ogromne nepravde iz ‘91. ne možemo”, poručio je Penava.Jedno od prava koje bi se steklo odlukom Suda je da se srpskim vijećnicima u Gradskome vijeću osiguraju materijali na srpskom jeziku, ali ne samo pismeni kao do sada, već i usmeni. Što se tiče ploča na ćirilici, koje su u više navrata dolazile pod povećalo javnosti zbog raznih izgreda, vukovarski gradonačelnik Ivan Penava kaže:

“Tijekom onih ružnih scena lomljenja tabli mislim da smo svi shvatili da se stvari ne smiju lomiti preko koljena. U Vukovaru je takvim temama o Domovinskom ratu nužno prići obazrivo. Provođenjem nečije zamisli na silu ugrožavamo prava i manjine i većine”, rekao je Penava.Predsjednik Ustavnoga suda Miroslav Šeparović je dvojezične ploče obrazložio na ovaj način:

“Naizgled se ova odluka u ovome trenutku ne odnosi na ploče, ali itekako se odnosi. Mi nismo osporili ovlast gradskom vijeću da razmatra u listopadu svake godine dostignuti stupanj razumijevanja, snošljivosti, solidarnosti i dijaloga među građanima Vukovara i da u skladu s raspravljenim i donesenim zaključcima donosi odluku o mogućnosti,odnosno potrebi proširivanja opsega individualnih prava”.Ustavni sud zabrinjava što Gradsko vijeće već tri godine nije donijelo odluke o pravima pripadnika srpske manjine. Poručili su -” Nećemo više tolerirati da se ništa ne poduzima”. Također su im odredili da na sjednici u listopadu moraju postupiti po Zakonu i donijeti odluku o njihovim pravima. Predsjednik Gradskoga vijeća Tomislav Šota kaže da nije istina da se ništa nije radilo po tome pitanju.

” Moram istaknuti da do sada nijedan građanin, ne političar, već građanin iz redova srpske nacionalne manjine nije zatražio prijepis na srpskom jeziku i ćirilićnom pismu. Osobno smatram da prava srpske nacionalne manjine nisu ničim ugrožena ili zakinuta jer gradski vijećnici dobivaju materijale na srpskom jeziku i pismu”, rekao je Šota.

Podijeli