Osigurano više od 380 tisuća kuna za 46 programa razvoja civilnog društva

Osigurano više od 380 tisuća kuna za 46 programa razvoja civilnog društva

Podijeli

Temeljem javnog poziva za predlaganje projekata udruga civilnog društva za financijsku potporu iz proračuna Međimurske županije za 2018. godinu, pristigle su 54 prijave

Na natječaj su se svojim projektima mogle javiti udruge građana koje su registrirane i djeluju na području Međimurske županije, koje svoju djelatnost usmjeravaju na provođenje programa kojima se zadovoljavaju potrebe njihovih članica i članova te društvene zajednice u cjelini, a koji su usmjereni na razvoj civilnog društva u Međimurskoj županiji. Povjerenstvo za odabir projekata udruga civilnog društva, razmatrajući prijavljene projekte, predložilo je njih 46 za sufinanciranje iz Proračuna Međimurske županije u maksimalnom iznosu do 15.000 kuna.

Podijeli