Općina Orehovica uređuje dječja igrališta

Općina Orehovica uređuje dječja igrališta

Podijeli
dav

Općina Orehovica je, brinući se za djecu sa svojeg područja, krenula u nabavu 24 dječjih igrala koja će dopuniti dva postojeća, ali i formirati dva nova dječja igrališta. Sve bi trebalo biti postavljeno u roku od dva mjeseca. Ukupna vrijednost investicije je 123.000 kn.

Nadalje, početkom lipnja provedena je jednostavna javna nabava u vezi zavažanja poljskih putova na području Općine Orehovica. Putevi koji će se zavažati određeni su u suradnji s mjesnim odborima i dobar su primjer suradnje na lokalnoj razini. Po provedenom postupku i odabiru najpovoljnijeg izvođača, sredinom srpnja se pristupilo samim radovima koji su završili. Zavoženo je desetak kritičnih puteva u svakom od naselja, a ukupno je navoženo 2.200 tona, odnosno oko 1580 m3. Vrijednost investicije je 160.000 kuna.

Podijeli