Održana 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće

Održana 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće

Podijeli

Održana je 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće (30. rujna 2019.) u multimedijalnoj dvorani Centra za kulturu „Rudar“sa 5 točaka Dnevnog reda: Godišnje Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Maslačak“ Mursko Središće za 2018./2019. pedagošku godinu, Godišnje Izvješće o radu i poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće za 2018. godinu, Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju ustanove – Dječji vrtić „Maslačak“, Izdavanje suglasnosti za Izmjene Statuta Dječjeg vrtića „Maslačak“, Prijedlog Odluke o imenovanju natječajnog povjerenstva za provedbu natječaja za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće.

Sjednici je prisustvovalo 14 gradskih vijećnika, gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika, ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“, ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice, predstavnici medija i djelatnici Gradske uprave. Na aktualnom satu 14. sjednice Gradskog vijeća od strane vijećnika Miroslava Ikodinovića postavljeno je pitanje u svezi organizacije prijevoza autobusom učenika od 1. do 8. razreda Osnovne škole s naselja Mursko Središće pa je tako predsjednik Gradskog vijeća na početku 15. sjednice iznio kako se odgovori Osnovne škole Mursko Središće i Međimurske županije vezani na navedeno pitanje nalaze na stolu, a voditeljica Odsjeka za opće društvene djelatnosti navela je kako u odgovorima stoji da je Međimurska županija dužna organizirati prijevoz za djecu od 1. do 4. razreda koja su od škole udaljeni više od 3 kilometara, a djecu od 5. do 8. razreda više od 5 kilometara.

Prvo pitanje na aktualnom satu postavio je potpredsjednik Gradskog vijeća Kristijan Antolović vezano uz komunalnu naknadu – koliko se godišnje uprihodi od komunalne naknade i kamo se utroši taj novac. Gradonačelnik Dražen Srpak odgovorio je kako se godišnje uprihodi oko 950 tisuća kuna od komunalne naknade. Naveo je kako se za održavanje grada i naselja – košnja zelenih površina, uređenje groblja, čišćenje snijega, javnu rasvjetu… troši oko 1,6 milijuna kuna te da bi naplata komunalne naknade morala biti dostatna za sve gore navedene potrebe.

Vijećnik Milorad Pilipović upitao je gradonačelnika vezano uz kiosk Tiska – da će djeca ići nogostupom pokraj postavljenog kioska obzirom što se isti nalazi blizu ceste i da je to dosta opasno te je apelirao na nepropisno parkiranje u gradu. Gradonačelnik Dražen Srpak odgovorio je da je Tisak za postavljanje kioska dobio dozvolu od Županijskih cesta i kako se gore u centru grada uz državnu cestu gdje je puno više prometa također nalazi sličan kiosk, mesnica, pekara, poljoprivredna trgovina, urar, još jedna pekara te da je isto opasno, a vezano uz nepropisno parkiranje naveo je da se slaže s vijećnikom te da je Grad uveo sustav eredarstvo gdje će građani moći putem mobilne aplikacije prijaviti nepropisno parkiranje, paljenje, bacanje smeća na području grada, a komunalni redar će moći promptno reagirati.

Vijećnik Tomislav Korbelj postavio je pitanje gradonačelniku je li upoznati da se gđa. Vesna Osojnički žalila na izbor ravnatelja Centra za kulturu „Rudar“. Gradonačelnik je naveo da je upoznati s time i da ne želi komentirati. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela odgovorio je kako je stigao prigovor prije dostavljane Odluke o odabiru i da ima mogućnost pokrenuti upravni spor.

Vijećnik Matija Varga upitao je gradonačelnika u kojoj je fazi izgradnja tribina i pratećih sadržaja na NK Rudaru. Gradonačelnik je odgovorio kako je do sad uloženo oko 800 tisuća kuna, a trenutno ulaganje je 630 tisuća kuna i da će do Božića igrači biti u novim prostorijama te da iduće godine slijedi zadnja faza (krov i tribine) koja je dosta skupa i kako će trebati još dosta novaca pa je zbog toga potrebno puno rada i zajedništva.

Vijećnica Franciska Vida navela je kako je već prije uputila amandman Gradskom vijeću vezan uz GMO hranu te je upitala gradonačelnika je li stigao odgovor Ministarstva poljoprivrede. Gradonačelnik je odgovorio da odgovor još nije stigao te da će se poslati požurnica za isto.

Gradsko vijeće Grada Mursko Središće je većinom glasova prihvatilo Godišnje Izvješće o radu Dječjeg vrtića Maslačak Mursko Središće za 2018./2019. pedagošku godinu. Jednoglasno je usvojeno Godišnje Izvješće o radu i poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće za 2018. godinu.

Gradonačelnik Dražen Srpak pohvalio je rad ravnateljice Dječjeg vrtića „Maslačak“ i ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice. Također, Gradsko vijeće je jednoglasno usvojilo Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju ustanove – Dječji vrtić Maslačak (promjena adrese dječjeg vrtića) te Izdavanje Suglasnost za Izmjene Statuta Dječjeg vrtića Maslačak.

Obzirom što mandat ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće istiće početkom veljače iduće godine Gradsko vijeće je većinom glasova usvojilo Odluku o imenovanju natječajnog povjerenstva za provedbu natječaja za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće.

Podijeli