Nastavljeni radovi na obnovi fontane u Perivoju Zrinskih

Nastavljeni radovi na obnovi fontane u Perivoju Zrinskih

Podijeli

Ovaj tjedan nastavljeni su radovi na uređenju fontane u Perivoju Zrinskih

Da podsjetimo, tijekom redovnog remonta prije dvije godine, ustanovljeno je da postavljene elektro instalacije ne odgovaraju sigurnosnim uvjetima te da ih je potrebno u potpunosti zamijeniti. Radovi su započeli lani, a biti će završeni kao što je i planirano. Fontana koja je izgrađena na prostoru nekadašnjeg kupališta prije dvadesetak godina, bit će u potpunosti rekonstruirana.

Osim spomenutih elektro instalacija, urediti će se i odvodnja, sanirati školjka bazena, instalirati nova strojarska oprema, među ostalim i nova pumpa te urediti okoliš. Radovi će biti završeni do sredine svibnja, a stajati će oko 268 tisuća kuna.

foto: emedjimurje.hr

Podijeli