MURSKO SREDIŠĆE Obavezno uništavanje ambrozije, u suprotnom slijede kazne

MURSKO SREDIŠĆE Obavezno uništavanje ambrozije, u suprotnom slijede kazne

Podijeli

S ciljem da se osigura zdravlje stanovništva, uklone uzročnici i izvori štetnih utjecaja na zdravlje ljudi te da se smanje površine na kojima raste alergijsko bilje, Grad Mursko Središće obvezuje vlasnike i posjednike zemljišta na provođenje mjera i aktivnosti usmjerenih na uništavanje ambrozije prije cvatnje.

Vlasnici, posjednici ili korisnici poljoprivrednog i drugog zemljišta dužni su redovito uklanjati i suzbijati korov. Korov se može ukloniti obradom tla, pravovremenom sjetvom i gnojidbom kultura, okopavanjem, plijevljenjem i redovitom košnjom ili pak uporabom učinkovitih herbicida koji imaju dozvolu za promet i primjenu u Hrvatskoj.

Gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak dao je nalog komunalnom redarstvu da na cijelom području Grada prati provedbu mjera te upozorava fizičke i pravne osobe na potrebu provedbu spomenutih mjera te da im daje primjereni rok za uklanjanje, a samo u slučaju neispunjavanja obveze izriče kazne.

U slučaju kršenja odredbi, Grad Mursko Središće će vlasnicima zemljišta poslati upozorenja te su predviđene i kaznene odredbe, odnosno određene su i novčane kazne za pravne i fizičke osobe od 10 000 do 100 000 kuna.

Podijeli