Murs-ekom započinje s radom

Murs-ekom započinje s radom

Podijeli

Nakon što je Grad Mursko Središće s općinama Sveti Martin na Muri, Selnica i Vratišinec, nedugo preuzeo vlasništvo nad privatnim komunalnim poduzećem Murs-ekom, na način da je Grad preuzeo 85% vlasništva, a ostale Općine svaka po 5% te je na Trgovačkom sudu završena procedura preuzimanja, priprema se uređivanje upravljanja zajedničkom tvrtkom

Tako je ovih dana pripremljen Nacrt društvenog ugovora o kojem su raspravljali gradonačelnik Dražen Srpak te načelnici Dražen Crnčec, Ervin Vičević i Zdravko Mlinarić. Usuglašeno je da Nadzorni odbor broji sedam članova od čega Grad Mursko Središće daje četiri, a svaka Općina po jednoga kako bi svi bili zastupljeni. Razgovaralo se i o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnost. Grad Mursko Središće, već je prije donio Odluku o povjeravanju odvoza smeća, uređenja javnih i zelenih površina i održavanju nerazvrstanih cesta te upravljanju grobljima dok će ostale Općine donijeti Odluke svaka prema svom interesu, a za odvoz smeća je to već ranije usuglašeno. U tom cilju moraju se napraviti analize troškova održavanja javnih i zelenih površina, održavanja groblja i organizacije ukopa kako bi se, kada se započne s tim poslovima od strane Murs-ekom-a mogle adekvatno fakturirati usluge Gradu i Općinama. Grad Mursko Središće želi sve alate i uređaje koje trenutačno ima u komunalnom odsjeku te parcelu s gospodarskim zgradama u Hlapičini koja je bila pripremana za potrebe poduzeća Murkom, prebaciti u Murs-ekom što znači da će se firma dokapitalizirati te je u tom svojstvu s ostalim Općinama dogovorena i dokapitalizacija s njihove strane. Dokapitalizacijom će vrijednost udjela porasti dok će se prenesena imovina moći koristiti za potrebe svih vlasnika. Grad Mursko Središće će s 1. listopadom ove godine komunalne djelatnike prebaciti u tvrtku Murs-ekom te započeti s obavljanjem svih povjerenih poslova.

Podijeli