Međimurska županija sufinancira projekte i programe 51 sportske udruge

Međimurska županija sufinancira projekte i programe 51 sportske udruge

Podijeli

U Velikoj vijećnici Međimurske županije okupili su se predstavnici sportskih udruga, klubova, saveza i društava Međimurske županije na svečanom potpisivanju i podjeli Ugovora o sufinanciranju programa/projekata sportskih udruga Međimurske županije u 2019. godini.

Na natječaj je pristiglo 70 prijava od čega 19 nije udovoljavalo uvjetima. Program 51 udruge upućen je na ocjenjivanje Povjerenstvu, a prema odluci župana Međimurske županije Matije Posavca za programe i projekte 51 udruge odobren je iznos od skoro 1.300.000,00 kuna. 

Župan Međimurske županije Matija Posavec kazao je kako treba uputiti javnu zahvalu svima koji daju doprinos razvoju zajednice kroz sport te dodao da su sredstva za sportske udruge u proračunu povećana u odnosu na prošlu godinu.  Također je naglasio kako je mnogo klubovasufinancirano i odZajednice sportskih udruga i saveza Međimurske županije koja je financirana iz županijskog proračuna, a još jedan značajan vid potpore sportu su i školske sportske dvorane koje se daju na korištenje sportskim klubovima.

Natječaj za sportske udruge prvi je put raspisan 2018. godine, a dotada su sportske udruge bile dio natječaja za udruge civilnog društva. Prošle je godine dodijeljeno 938.000,00 kuna za projekte i programe 33 udruga, a ove godine evidentan je porast iznosa i broja udruga korisnika potpora.

Podijeli