Međimurska županija objavila dva Javna poziva – za financijske potpore turističkim događanjima...

Međimurska županija objavila dva Javna poziva – za financijske potpore turističkim događanjima i za sufinanciranje mafinestacija u 2020. godini

Podijeli
Foto: Iva Muminović

Međimurska županija objavila je dva Javna poziva – jedan za financijske potpore turističkim događanjima, a drugi za sufinanciranje mafinestacija u 2020. godini. 

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Međimurske županije za događanja na području Međimurja koja su od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u ovoj godini. To je projekt koji se provodi od 2011. godine u koji je uloženo više od 2 milijuna kuna, a ono što je najveći rezultat projekta su 84 nova turistička proizvoda koja su u tom razdoblju stavljena na tržište. Međimurska županija za ovaj Javni poziv osigurala je 400 000 kuna, a tko se sve može prijaviti rekla je zamjenica župana Sandra Herman.

“Mjere se odnose na daljnji razvoj i povećanje smještajnih kapaciteta, kako u hotelskom smislu, tako i u privatnom smislu, OPG-ovima i kampovima, daljnje jačanje međimurske enogastronomije, sporta, rekreacije, zdravstvenog turizma, turizma vezanog za naše rijeke, s naglaskom na ribički turizam, sve ono što je vezano uz kulturu i prirodnu baštinu, različite interpretacijske centre, staze, biciklističke, pješačke, tematske… Smatram da se svatko od prijavitelja može pronaći u jednoj od ovih mjera.”

Prijavitelji moraju zadovoljiti barem jedan od četiri ključna cilja – proširenje turističke ponude, podizanje njene kvalitete, aktivacija novih neiskorištenih turističkih potencijala ili promocija Međimurja kao atraktivne turističke destinacije. Ocijenjuje se originalnost projekta, stupanj dovršenosti, omjer uloženih traženih sredstava, nova zapošljavanja, odnosno ukupan doprinos razvoju međimurskog turizma. Direktor Turističke zajednice Rudi Grula objasnio je pojedinosti drugog Javnog poziva kojim sufinanciraju turističke manifestacije na području Međimurja. Za ovaj Javni poziv osigurano je 250 000 kuna. Grula je dodao kako su sredstva namijenjena za podizanje kvalitete turističkih događaja i njihovu promociju.

“Vrsta prihvatljivih događanja je definirana, dakle, i ove godine podržat ćemo sportsko-rekreativne evente nacionalnog i međunardonog ranga, naravno, promoviramo i ono u čemu je Međimurje i poznato u turističkoj ponudi, a to je enogastronomija, također, tu su odlični organizatori koji iz godine u godinu okupljaju sve veći broj ljudi i naravno kulturno zabavna povijesna, tradicijska znanstvena i slična događanja. Prihvatljivi korisnici sredstava su i trgovačka društva, a ne samo javni sektor, tu su sportsko rekreativne, kulturno umjetničke i ekološke udruge građana, strukovne organizacije, udruge koje okupljaju profesionalce s područja turizma, turističke zajednice općina i gradova.”

Koji je glavni cilj ovih dvaju natječaja, naglasio je župan Matija Posavec.

“Želimo iz županijskog proračuna biti podrška svima koji imaju nove ideje, koji imaju nove programe i koji žele stvarati prezentaciju Međimurja kao jedne županije koja je iznimnih prirodnih vrijednosti, povijesti, kulturne baštine, ali i županije u kojoj je moguće naći za svakoga ponešto.”

Više informacija, kao i uvjeti te potrebna dokumentacija, nalaze se na mrežnim stranicama Međimurske županije ili na stranicama Turističke zajednice Međimurske županije. Javni pozivi otvoreni su do 25. ožujka na koji se mogu prijaviti i prošlogodišnji prijavitelji. 

Podijeli